Serwis

Wszelkie zgłoszenia reklamacji prosimy kierować wyłącznie na piśmie (list polecony) na adres producenta bez pośrednictwa jednostki handlowej

(DTR str. 13). Ze względu na obszar działania (teren całej Polski) wszelkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni roboczych. Za nieuzasadnione wezwanie ekipy serwisowej konsekwencje finansowe ponosi użytkownik kotła.