Firma DARKO powstała w 1990 roku.

Darko Olsztyn

Specjalizujemy się w produkcji stalowych kotłów c.o. na paliwa

stałe o wielkościach od 7,0 kW do 60 kW.

Raport z kontrolnych badań cieplnych potwierdził efektywność energetyczną wodnych kotłów c.o. typu DARKO-Olsztyn (dawne SKI) przystosowanych do spalania koksu opałowego oraz mieszanki węglowo–koksowej (paliwo podstawowe). Jako paliwo zastępcze może być stosowany węgiel kamienny, torf, drewno, a także węgiel brunatny.

ZPU DARKO s.c. jest producentem niskotemperaturowych, wodnych kotłów grzewczych typu DARKO-Olsztyn (dawne SKI) z izolacją termiczną przystosowanych do spalania paliw stałych.

Kotły przeznaczone są do wytwarzania ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa jedno i wielorodzinnego, obiektach użyteczności publicznej, obiektach usługowych, hodowlanych, warsztatowych itp.

Kotły typu DARKO-Olsztyn (dawne SKI) mogą być instalowane wyłącznie* w instalacjach c.o. systemu otwartego z grawitacyjnym lub pompowym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z wymogami PN-91/B-02413, w których temp. wody nie przekracza 100 °C oraz w instalacjach ciepłej wody użytkowej zabezpieczonych zgodnie z BN-76/B-02440 wyposażonych w pojemnościowe wymienniki ciepła.

Kotły bez izolacji termicznej – montowane w korytarzach, przedpokojach, kuchniach jako bezpośrednie źródło ciepła (zastępują grzejniki).

* Na indywidualne zamówienie kotły ze wzmocnionym płaszczem wodnym do montażu w instalacjach > 1 Atm.