Budowa kotła

Kotły wodne centralnego ogrzewania typu „SKI” zbudowane są z blach stalowych i tworzą prostopadłościan ze ściętym przodem.

Korpus kotła obejmuje komorę paleniskową oraz część konwekcyjną kotła. W dole komory paleniskowej znajduje się ruszt płaski chłodzony wewnątrz wodą obiegową. Z tyłu, u góry kotła osadzony jest czopuch, którym spaliny odprowadzone są do komina. Czopuch wyposażony jest w przepustnicę spalin umożliwiającą regulację ciągu. Pod czopuchem usytuowany jest otwór wyczystny zamknięty szczelnie pokrywą. Paliwo zasypywane jest przez drzwiczki zasypowe umieszczone u góry w skośnej części przodu kotła. Popiół usuwany jest przez drzwiczki popielnikowe umieszczone w dolnej części przodu kotła. Kocioł posiada połączenia gwintowane lub kołnierzowe, służące do podłączenia kotła do instalacji c.o. W górnej części kotła znajdują się gwinty służące do osadzenia termometru i miarkowania spalania (z wyłączeniem kotłów od 0,6 m² – 1 m²)*. Z tyłu kotła, u dołu znajduje się gwintowany otwór do zainstalowania kurka spustowego. Kocioł wyposażony jest w izolację ciepłochłonną z wełny mineralnej, umieszczonej w płaszczu z blachy stalowej.

* na zamówienie istnieje możliwość montażu miarkownika